اجرای سقف کاذب اصفهان شرکت آذین

توضیحات پروژه

مستندات

پیشرفت پروژه

100%

پروسه تکامل پروژه

  • 20%
  • 60%

100%

  • 40%
  • 80%

1. زیرسازی میزان تکامل 100%

100%
توضیحات
با استفاده از تراز لیزری ، خط مبنا و محل قرارگیری استاد های پایین و تو رفتگی مرکزی تعیین می شود. جنس استاد ها از گالوانیزه و در فواصل ۲ متری با استفاده از ساپورت برای جلوگری از به اصطلاح شکم  اندختن به صورت مشبک نصب می شود.

2. تاسیسات الکتریکی میزان تکامل 100%

100%
توضیحات
در این فاز با ضاستفاده از خروجی برق داده شده با افزایش سیم و تعبیه لوله خرطومی ، انشعابات درخواستی را انجام دادیم

3. روسازی میزان تکامل 100%

100%
توضیحات
با استفاده از تایل های کامپوزیت ۶۰×۶۰ ، نسبت به جا نمایی آنها روی سازه ها و همچنین نصب لایت باکس ها اقدام شد پروژه آماده ی تحویل است .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.